Opublikowano: 23.08.2018

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

 

Pięciodniowy obóz szkoleniowy dla 400 uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe- zadanie 14

Zadanie polega na zorganizowaniu pięciodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych w celu przekazania im wiedzy z zagadnień (zgodnie m in. z programem nauczania „Edukacja Wojskowa”):

  • Szkolenie strzeleckie (budowa i posługiwanie się bronią palną, zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania),
  • Podstawy taktyki
  • Szkolenie inżynieryjno – saperskie
  • Terenoznawstwo,
  • Szkolenie medyczne,
  • Rozpoznanie wojskowe,
  • Obrona przed bronią masowego rażenia,
  • Powszechna obrona przeciwlotnicza,
  • Łączność,
  • Ochrona i obrona obiektów.

Opracowany autorski plan szkolenia obejmie powyżej wskazane zakresy zajęć teoretyczno- praktycznych i trwać będzie 40 godzin (dla każdego uczestnika obozu).

Ponadto realizacja zadania pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw proobronnych, na propagowanie i upowszechnianie tradycji strzelectwa sportowego i obronnego wśród młodzieży szkolnej a także na doskonalenie umiejętności strzeleckich. Organizacja obozu jest również propozycją podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także prezentowanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi.

Umowa

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy: