PROGRAMY MON
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Programy MON

Stowarzyszenie Camp X realizuje projekty Ministerstwa Obrony Narodowej związane z uruchomionym od 1 września 2017 roku przez MON pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane wojskowe klasy mundurowe. Program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany jest dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Zakończone w 2018 roku:

Zakończone w 2017 roku: