O NASZYM STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Camp X jest wolsztyńską grupą pasjonatów i miłośników broni palnej z siedzibą w Karpicku ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn. Stowarzyszenie działa od 2015 roku zarówno na terenie powiatu wolsztyńskiego jak i całego kraju. Aktywnie realizuje swoje cele statutowe którymi są:

 • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża, a także działalności kolekcjonerskiej,
 • popularyzacja strzelectwa sportowego, kolekcjonerskiego i rekreacyjnego w tym także z udziałem broni historycznej,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku posiadaczy broni,
 • propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych,
 • działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa,
 • prowadzenie działalności wychowawczo popularyzatorskiej w zakresie szeroko rozumianej kultury, kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie zajęć oraz szkoleń z medycyny pola walki a także ratownictwa medycznego,
 • organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym,
 • doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich dla innych podmiotów zainteresowanych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu ochrony osób i mienia,
 • opiekę nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości historycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań,
 • organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni,
 • szerzenie świadomości związanej z ochroną zdrowia w tym także szkolenia dla kwalifikowanych pracowników placówek medycznych.

Stowarzyszenie Camp X realizuje projekty Ministerstwa Obrony Narodowej związane z uruchomionym od 1 września 2017 roku przez MON pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane wojskowe klasy mundurowe. Program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany jest dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Stowarzyszenie dysponuje własną otwartą Strzelnicą (obiekt o powierzchni 10,83 ha) w miejscowości Babimost (woj. lubuskie), która umożliwia uczestnikom strzelanie na wielu osiach m.in.: 300 m, 200 m, 100 m, 50 m, 25 m jak również osią taktyczną do ćwiczeń z zakresu czarnej taktyki (Killing House) zarówno na otwartym terenie (teren strzelnicy w Babimoście) oraz na obiekcie zamkniętym (w siedzibie Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie dysponuje wyspecjalizowanymi, posiadającymi wymagane uprawnienia, trenerami – instruktorami. Są nimi osoby cywilne, byli funkcjonariusze policji oraz wojskowi z jednostek specjalnych.