Opublikowano: 23.08.2018

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

 

Przeprowadzenie szkoleń strzeleckich dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych – zadanie nr 13

Planowane szkolenie strzeleckie ma na celu przekazanie wiedzy na temat zasad działania i eksploatacji broni palnej oraz umożliwienie praktycznego ćwiczenia podstaw strzelectwa. Odbiorcami zadania będą nauczyciele i uczniowie (400 osób) ze szkół prowadzących klasy mundurowe uczestniczące w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie w postaci trzydniowego kursu/ obozu obejmującego 24 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresów:

 • zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym,
 • podstawowe pojęcia z zakresu balistyki i teorii strzału,
 • budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji i granatów ręcznych,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S.
 • zasady strzelania z karabinka (celowanie)
 • czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni);
 • przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania,
 • sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania,
 • rzut granatem ćwiczebnym,
 • ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej (w tym z wykorzystaniem systemów szkolno-treningowych, trenażerów itp., ćwiczenia w obserwacji).

Ponadto każdy z uczestników odbędzie strzelanie:

 • 30 szt. amunicji do broni krótkiej centralnego zapłonu,
 • 50 szt. amunicji do broni długiej centralnego zapłonu,
 • 30 szt. amunicji do broni bocznego zapłonu,
 • 10 szt. amunicji do broni gładkolufowej,
 • 50 szt. amunicji do broni pneumatycznej,
 • 100 szt. amunicji do broni ASG.

Realizacji przedsięwzięcia wpłynie na kształtowanie i umacnianie wśród uczniów obywatelskiej postawy wobec spraw obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto realizacja zadania publicznego ma na celu spełnienie oczekiwań uczniów klas wojskowych i mundurowych i umożliwienie im czynnego udziału w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu zgodnie z wdrożonym „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Planowane szkolenie będzie „ogniwem” łączącym młodzież z Wojskiem Polskim, czynnikiem edukacyjnym i wychowawczym, zacieśniającym kontakty oraz wzmacniającym wiedzę i umiejętności uczniów jak i nauczycieli.

 

Umowa

Pliki do pobrania

Wyślij zgłoszenie