Opublikowano: 23.08.2018

Profesjonalne szkolenie strzeleckie uczniów klas wojskowych i mundurowych

 

Stowarzyszenie Camp X (dawniej Wielkopolskie Stowarzyszenie Miłośników Broni Defendu Camp X) realizowało w okresie od czerwca 2017 roku do grudnia 2017 roku projekt finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach 19 Otwartego Konkursu Ofert pn „Profesjonalne szkolenie strzeleckie uczniów klas wojskowych i mundurowych”.

Głównym celem zadania było przygotowanie młodzieży klas wojskowych i klas mundurowych do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i proobronnych poprzez praktyczną, profesjonalną naukę strzelania z różnego rodzaju broni i kalibru (krótkiej oraz długiej). Udział w projekcie wzięło prawie 400 uczniów.

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć strzeleckich tj. treningów z pistoletów i karabinków pneumatycznych jak również z broni sportowej krótkiej kal. 9 mm oraz broni długiej kilku kal. m.in. 7,62×39 mm, 5,56 mm a także strzelb (broń myśliwska) kal. 12. Opracowany program zakładał 48 godzin szkolenia – 8 dni po 6 godzin dziennie (w tym 24 godz. teorii i 24 godz. praktyki). W czasie zajęć uczestnicy otrzymali posiłki oraz napoje. Na zakończenie cyklu szkolenia wręczone zostały certyfikaty, puchary oraz dyplomy. Zadanie realizowane było na terenie Strzelnicy w miejscowości Babimost.

Realizowane zadanie, w postaci profesjonalnego szkolenia strzeleckiego, związane było przede wszystkim z propagowaniem wśród młodzieży pasji wojskowej, przygotowaniem jej do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, jak również kształtowaniem postaw patriotycznych i proobronnych. Realizacja szkolenia pozwoliła na wyrabianie i utrwalanie wśród młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju. Poprzez udział w szkoleniu strzeleckim młodzież otrzymała szansę rozwijania zainteresowań, doskonalenia samooceny oraz dyscypliny i odpowiedzialności. Była to inwestycja w przyszłość młodych ludzi i doskonała okazja do budowania postawy świadomego obywatela, odpowiedzialnego człowieka i patrioty co przeniosło się na osiągnięcie bardzo dobrych wyników uczniów naszej szkoły w innych zawodach na terenie województwa.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każdy uczeń potrafił:

 • wykonać strzelanie z różnych rodzajów broni,
 • prawidłowo i bezpiecznie obchodzić się z bronią,
 • rozpoznać różne rodzaje amunicji,
 • przyjmować właściwe postawy strzeleckie i celnie oddawać strzały,
 • strzelać z wykorzystaniem przyrządów celowniczych otwartych, zamkniętych, z wykorzystaniem kolimatora oraz znacznika laserowego,
 • w wyniku selekcji wytypować najlepszych strzelców do udziału w zawodach organizowanych na różnym szczeblu.

Ponadto rezultatami realizacji powyższego zadania było:

 • ogólne podniesienie poziomu strzeleckiego uczestników w sporcie obronnym,
 • wsparcie działalności klas wojskowych i mundurowych,
 • propagowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży,
 • mobilizacja uczniów do osiągania lepszych wyników w strzelectwie,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • kształtowanie prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku do wojska,
 • rozwijanie samodyscypliny szkolonych oraz nawyku przestrzegania obowiązujących zasad,
 • wzmacnianie kondycji fizycznej, kształtowanie charakterów, umiejętność            współdziałania i honorowego współzawodnictwa,
 • tworzenie więzi wzajemnego szacunku pomiędzy szkolonymi oraz pomiędzy szkolonymi a kadrą instruktorską.
 • podniesienie sprawności i kultury fizycznej poprzez zajęcia dodatkowe